Yrkesområden

Teknik Logistik Sälj Ekonomi Office
Inom dessa områden rekryterar vi assistenter, chefer och specialister. Vi arbetar ofta med organisationer där våra yrkesområden står i nära samverkan och där medarbetaren måste ha förståelse inom flera områden. Vår breda erfarenhet av sådana befattningar hjälper oss att hitta din nya medarbetare.

teknik

inkl. konstruktion, tillverkning, underhåll, service, R&D, Life Science

logistik

inkl. Logistik, inköp, planering, kvalité, controlling

sälj

inkl. Kundservice, innesälj, utesälj, marknadsföring

ekonomi

inkl. Ekonomi, redovisning, lön, finans, controlling

office

inkl. Reception, administration, InternIT, HR, juridik