Företaget
Standby Workteam är ett familjeägt aktiebolag grundat i Malmö 1992. Vi är ett mindre rekryterings- och uthyrningsföretag som utmanar de stora med erfarenhet och engagemang. Företaget startades av Hans Dahlin som kom i kontakt med bemanningsbranschen under uppväxtåren i Holland. Där var branschen etablerad redan på 60-talet. De holländska bemanningsföretagen med sina lokala, personliga och engagerade rekryteringskontor har varit förebild för Standby. Vi är verksamma i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö.

Medarbetarna
Förutom våra duktiga konsulter ute hos kunderna är vi fem medarbetare som arbetar med rekrytering och uthyrning på kontoret i Malmö. Vi som arbetar här har skiftande bakgrund med stor erfarenhet både av Standbys specialistområden och av rekrytering och uthyrning. Flera av oss har varit med från start och upplevt både den försiktiga inställningen till bemanningsföretag i början på 90-talet och den kraftiga expansionen under senare år.

Tjänsterna
Vi vet hur viktig din personal är. Hos oss får du en medarbetare som inte bara uppfyller de grundläggande kraven i kravspecifikationen utan också på ett självklart sätt tar plats och börjar bidra i organisationen. Med andra ord en kollega från första arbetsdagen. För att vi ska lyckas med det måste också medarbetaren hitta ett arbete som passar kompetensen, ambitionen och livssituationen.