Våra tjänster

Rekrytering, Uthyrning & Search
I snart 30 år har vi hjälpt företag i Skåne med deras kompetensbehov. Vi har stor kunskap om regionens arbetsmarknad och näringsliv och vi hjälper dig med alltifrån kortsiktiga personalbehov till specialist- och chefsrekryteringar inom områdena Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Du väljer om du vill anställa eller hyra din nya medarbetare. Du kan också börja med att hyra för att senare anställa.

Svårslagen erfarenhet
Standby var en av pionjärerna som startade branschen i Skåne. De som var med från början arbetar fortfarande med uppdragen och bidrar med erfarenhet vid varje rekrytering – det ger ett team med svårslagen kunskap om hur man hittar personal i Skåne. Vi som tar hand om ditt uppdrag har utfört långt över tusen rekryteringar inom våra yrkesområden i Skåne och du kan med full tillförsikt lämna ditt personalbehov till oss.

Passiva sökande och moderna verktyg
Med våra omfattande nätverk och våra metoder som utvecklats under lång tid når vi ett mycket stort antal passiva potentiella kandidater som inte nås via konventionella kanaler. Vi har ett kreativt Search-team med stor kompetens inom digital marknadsföring och sociala medier. Vi går ut i ett stort antal kanaler och all exponering anpassas naturligtvis efter befattningen – varje befattning har sina kanaler. Vad som också utmärker oss är att vi håller vad vi lovar och vi ger oss inte innan vi hittat de bästa tillgängliga kandidaterna till din befattning!

REKRYTERING

NÄR DU VILL ANSTÄLLA DIN NYA MEDARBETARE.

Rekrytering
Vi hittar er nya medarbetare. Medarbetaren blir direkt anställd av er.

Search
Vi kartlägger din bransch och närliggande branscher och kontaktar potentiella kandidater.

Hyr först – anställ sedan
Ni börjar med att hyra er nya medarbetare. Efter 750 timmar kan medarbetaren kostnadsfritt övergå i anställning hos er.

UTHYRNING

NÄR DU VILL HYRA DIN NYA MEDARBETARE.

Personaluthyrning
Ni hyr er nya medarbetare. För ett tillfälligt eller permanent behov.

Student-, Ungdoms- och Senioruthyrning
Lägre arbetsgivaravgift ger lägre pris. Studenter är flexibla och bidrar med senaste akademiska kunskapen och pensionärer uppskattas för sitt prestigelösa sätt och sin stora erfarenhet.

Hyr först – anställ sedan
Ni börjar med att hyra er nya medarbetare. Efter 750 timmar kan medarbetaren kostnadsfritt övergå i anställning hos er.

Bemanningsansvar
Vi tar ansvar för att enheten är bemannad.

Payrolling
Ni har medarbetaren, vi tar arbetsgivaransvaret. Medarbetaren blir anställd av oss och inhyrd hos er. För payrolling gäller särskilda garantier.