HUR ANVÄNDER VI OCH HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dataskyddsreglering
Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsreglering – från och med 25 maj 2018 är det Dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

  •   Namn
  •   Adress
  •   E-postadress
  •   Telefonnummer
  •   Arbetslivserfarenhet, kompetenser, utbildningsbakgrund, tidigare erfarenhet,
       eventuellt fotografi samt övriga uppgifter som du väljer att ange i din ansökan
  •   Testresultat, om du genomför tester i rekryteringsprocessen.

2. Hur och varför använder vi personuppgifterna?
Informationen används för att:

  •   Hantera din ansökan till ledigt jobb
  •   Erbjuda dig jobb relaterade till dina önskemål och dina professionella kompetenser

3. Med vem delar vi personuppgifterna?
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer dina personuppgifter att delas med den kund för vem vi söker ny medarbetare. Kunden kommer inte att få använda dina personuppgifter för något annat syfte än vad som ä relevant i rekryteringen.
Om lagen kräver det kan dina personuppgifter komma att lämnas ut, exempelvis i kraft av Diskrimineringslagstiftningen eller till Datainspektionen.

4. Vilka rättigheter har du?
Du kan när som helst begära ut dina personuppgifter och/eller begära att vi raderar/ändrar dem.
Kontakta oss om du har frågor eller vill ändra/radera dina uppgifter på: johan [punkt] dahlin snabel standbyworkteam.se
Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen, lär mer om detta på www.datainspektionen.se

5. När raderar vi personuppgifterna?
Om vi inte haft kontakt angående jobberbjudande under en tre (3) årsperiod kommer din profil automatiskt att raderas. Vi kommer att skicka en påminnelse kort innan dessa tre (3) år har passerat med en fråga om du önskar att vara kvar i vår kandidatbank.
Du kan när som helst begära att din profil raderas och om vi inte är i lag skyldiga att behålla dina personuppgifter kommer dessa då raderas

6. Ändringar i våra villkor
Mindre ändringar och justeringar kan komma att göras i informationen ovan. Du kan alltid nå en uppdaterad version via länken www.standbyworkteam.se/GDPR.html. Om vi genomför större ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi informera dig först och du kommer kunna ta ställning till det.

7. Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är:

Standby Workteam AB
Lilla Nygatan 11
211 38 Malmö

Dataskyddsombud är Johan Dahlin
E-post: Johan [punkt] dahlin snabel standbyworkteam.se

  • Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsreglering – från och med 25 maj 2018 är det Dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsreglering – från och med 25 maj 2018 är det Dataskyddsförordningen (GDPR).