Våra tjänster

Rekrytering, Uthyrning & Search
Vi hjälper dig med alltifrån kortsiktiga personalbehov till specialist- och chefsrekryteringar inom områdena Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Du väljer om du vill anställa eller hyra din nya medarbetare. Du kan också börja med att hyra för att senare anställa.

Sökaktiviteter som ingår i alla uppdrag
CV-sök & MatchMail samt exponering på allmänna jobbsidor och sociala medier ingår i alla uppdrag. Ytterligare annons- och sökaktiviteter kan sättas in för att nå fler av dem som just nu inte är aktivt sökande.

REKRYTERING

NÄR DU VILL ANSTÄLLA DIN NYA MEDARBETARE.

Rekrytering
Vi hittar er nya medarbetare. Medarbetaren blir direkt anställd av er.

Search
Vi kartlägger din bransch och närliggande branscher och kontaktar potentiella kandidater.

Hyr först – anställ sedan
Ni börjar med att hyra er nya medarbetare. Efter 500 timmar kan medarbetaren kostnadsfritt övergå i anställning hos er.

UTHYRNING

NÄR DU VILL HYRA DIN NYA MEDARBETARE.

Personaluthyrning
Ni hyr er nya medarbetare. För ett tillfälligt eller permanent behov.

Student-, Ungdoms- och Senioruthyrning
Lägre arbetsgivaravgift ger lägre pris. Studenter är flexibla och bidrar med senaste akademiska kunskapen och pensionärer uppskattas för sitt prestigelösa sätt och sin stora erfarenhet.

Hyr först – anställ sedan
Ni börjar med att hyra er nya medarbetare. Efter 500 timmar kan medarbetaren kostnadsfritt övergå i anställning hos er.

Bemanningsansvar
Vi tar ansvar för att enheten är bemannad.

Payrolling
Ni har medarbetaren, vi tar arbetsgivaransvaret. Medarbetaren blir anställd av oss och inhyrd hos er. För payrolling gäller särskilda garantier.