Yrkesområden

Teknik Logistik Sälj Ekonomi Office
Inom dessa områden rekryterar vi chefer, specialister och assistenter. Vi arbetar ofta med organisationer och befattningar där flera yrkesområden står i nära samverkan och där chefer och nyckelpersoner måste ha bred förståelse inom flera yrkesområden. Vår breda erfarenhet av komplexa befattningar hjälper oss att hitta din nya medarbetare.

Seniora rekryterare
Vi som arbetar med ditt uppdrag har karriärer bakom oss inom ett eller flera av våra yrkesområden och flera av oss har gedigen chefs- och ledarerfarenhet. Vi har genomfört långt över tusen uppdrag i Skåne inom nedanstående områden och du kan med full tillförsikt lämna ditt personalbehov i våra händer.

teknik

Engineering & design/konstruktion, tillverkning & process, underhåll & service, R&D/utveckling, Life Science m.fl.

logistik

Logistik, inköp, planering, kvalitet, controlling m.fl

sälj

Utesälj, innesälj, teknisk försäljning, sales-/market management, kundservice, marknadsanalys, marknadsföring m.fl

ekonomi

Ekonomi, redovisning, lön, finans, controlling/ekonomistyrning  m.fl

office

Reception, administration, back-office, Intern-IT, HR, juridik  m.fl