HUR ANVÄNDER VI OCH HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dataskyddsreglering
Alla personuppgifter hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsreglering – från och med 25 maj 2018 är det Dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

  •   Namn
  •   Befattning
  •   Professionell E-postadress
  •   Ev. telefonnummer
  •   Ev. företagsadress
  •   Förfrågningar, kommentarer, mailkorrespondens samt övriga relaterade uppgifter
       som eventuellt följer av våra försäljning-/marknadsföringsaktiviteter.

2. Hur och varför använder vi personuppgifterna?
Informationen används för:

  •   Försäljning och marknadsföring av våra tjänster. Vi kontaktar dig för att
       erbjuda våra tjänster.

3. Vilken grund har vi till vår hantering av personuppgifter?
Vår behandling grundar sig på en intresseavvägning där försäljningen/marknadsföringen av våra tjänster utgör det berättigande intresset för behandlingen av personuppgifter.

4. Varifrån kommer personuppgifterna?
Samtliga Personuppgifter som hanteras och som inte kommer från den registrerade har sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor

5. Med vem delar vi personuppgifterna?
Dina personuppgifter delas inte med någon tredje part.

6. Vilka rättigheter har du?
Du kan när som helst begära ut dina personuppgifter och/eller begära att vi raderar/ändrar dem.
Kontakta oss om du har frågor eller vill ändra/radera dina uppgifter på: johan [punkt] dahlin snabel standbyworkteam.se
Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen, lär mer om detta på www.datainspektionen.se

7. När raderar vi personuppgifterna?
När dessa inte längre uppfyller sitt syfte i vår försäljning/marknadsföring eller när du begär att vi ska radera dem. Vi genomför kontinuerlig genomgång av vår data och de personuppgifter som inte längre uppfyller syftet raderas.

Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas och om vi inte är i lag skyldiga att behålla dina personuppgifter kommer dessa då att raderas

8. Ändringar i våra villkor
Mindre ändringar och justeringar kan komma att göras i informationen ovan. Du kan alltid nå en uppdaterad version via länken www.standbyworkteam.se/gdpr-policy . Om vi genomför större ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi informera dig först och du kommer kunna ta ställning till det.

9. Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är:

Standby Workteam AB
Lilla Nygatan 11
211 38 Malmö

Dataskyddsombud är Johan Dahlin
E-post: Johan [punkt] dahlin snabel standbyworkteam.se